Het Franx platform

Volgen
Mag ik mijn inloggegevens delen met anderen?

Nee. Uw inloggegevens zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Voor de veiligheid van u en uw onderneming dient iedere gebruiker over zijn eigen gebruikersaccount te beschikken. Franx voorziet meerdere aangemelde gebruikers van hun eigen unieke inloggegevens. Handelt u in strijd met deze afspraken (die ook zijn vastgelegd in onze klantvoorwaarden)? In dat geval bent u  aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit. 

Kunnen er meerdere personen binnen een onderneming gebruik maken van het Franx platform?
Uiteraard. Elke gebruiker dient echter wel apart aangemeld te worden en ontvangt unieke inloggegevens die toegang geeft tot een eigen gebruikersaccount.
Moet ik een Franx IBAN rekening openen om gebruik te maken van het platform?
Ja, alle transacties vinden plaats van en naar uw Franx IBAN-rekening.
Welke kosten zijn verbonden aan het gebruik van het platform?
Het aanmaken van een multi-valuta IBAN-rekening en Franx gebruikersaccount zijn kosteloos. Voor het gebruik van onze FX diensten en betaalrekening brengen wij de kosten per transactie in rekening. Op onze kosten pagina leest u alles over onze kosten en tarieven.
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.