Klant worden bij Franx

Volgen
Hoe word ik klant?

Na het aanmaken van uw account, doorloopt u een zogenaamd KYC (Know Your Customer) proces. Hierin vragen we u enkele basisgegevens in te vullen over uw bedrijf, de aandeelhouders en/of vertegenwoordigingsbevoegde(n) en de financiële bron van waaruit u handelt en betaalt. Franx toetst uw organisatie op basis van onze acceptatiecriteria. Vervolgens verifiëren we de identiteit van de vertegenwoordigingsbevoegde(n) van uw organisatie via videochat of persoonlijke identificatie, en ondertekenen we de verdere afspraken via een contract. Afhankelijk van de producten die u wilt gebruiken, kunt u vervolgens direct uw eerste transactie doen nadat u saldo heeft bijgeboekt vanaf uw tegenrekening.

Welke informatie vraagt Franx van mij en mijn organisatie?
Tijdens het aanmeldproces, doorloopt u onze ‘ken uw klant’ procedure. Hierin vragen we u enkele basisgegevens in te vullen over uw bedrijf, de aandeelhouder(s) en/of vertegenwoordigingsbevoegde(n) en de financiële bron van waaruit u handelt en betaalt. Daarnaast voert Franx een verplichte screening uit. Dit doen wij omdat Franx geen klanten accepteert die betrokken zijn, of zijn geweest, bij onwettige activiteiten zoals witwassen en fraude. Daarnaast worden ook organisaties uit specifieke sectoren uitgesloten van onze dienstverlening.
Welke rechten kan ik ontlenen aan de informatie op de Franx website?
Op www.franx.com vindt u twee soorten informatie:

1. Marketing informatie
2. Juridische documentatie

De marketinguitingen ter promotie van onze producten en dienstverlening bestaan uit alle webpagina’s die via de top-navigatie bereikbaar zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de ‘homepage’,’ wij zijn Franx’ en ‘producten’.

De juridische documentatie bestaat uit documentatie die via de volgende links bereikbaar zijn: ‘privacy verklaring’, ‘disclaimer’ en ‘geschillenprocedure’. Ook de documentatie, die als onderdeel van het klant worden bij Franx moeten worden getekend en gelezen, vallen hieronder.  Op de pagina ‘documenten’ vindt u deze onder het kopje ‘juridische documenten’. Tot slot zijn ook de veelgestelde vragen, ‘FAQ’ juridisch van aard.
In welke taal communiceren wij met u?
Wij kunnen met u in het Engels en het Nederlands  communiceren. Wij zullen in de communicatie de door u aangegeven voorkeurstaal (Engel of Nederlands) volgen. Ten aanzien van de juridische documentatie geldt dat de Nederlandse versie leidend is.
Hoe communiceren wij met u?
Wij kunnen met u communiceren op verschillende wijzen: via telefoon, post of e-mail.
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.