Wie is Franx?

Volgen
Over Franx.

Franx is een internationaal betaal- en handelsplatform in één. Met Franx beschikt u over één rekening voor 33 valuta’s. U handelt zelf, zonder tussenkomst van een bank of tussenpersoon en betaalt alleen voor de transacties die u doet. Daarom biedt Franx aantrekkelijke tarieven.

Is Franx een bank?
Franx is geen bank, maar een financiële instelling en staat onder toezicht van DNB. Als financiële instelling bezitten wij een betaaldienst licentie van de DNB en zijn wij tevens verbonden agent van ABN AMRO voor derivatendienstverlening. Uiteraard heeft de regelgever een verklaring van geen bezwaar (DNO) afgegeven. Omdat Franx niet als bank opereert en geen fondsen binnen haar Franx B.V. aanhoudt, hebben we geen bankvergunning nodig om onze diensten aan te bieden.
Wat is de relatie met ABN Amro?
Franx is een 100% dochteronderneming van ABN AMRO. Franx is tevens een verbonden agent van ABN AMRO voor het aanbieden van derivaten (FX Forwards en FX Swaps). Franx neemt uw orders met betrekking tot vreemde valuta derivaten in ontvangst en geeft deze door aan ABN AMRO. ABN AMRO voert uw orders uit door met u de vreemde valuta derivaten aan te gaan. ABN AMRO is dus uw tegenpartij onder de vreemde valuta derivatentransacties.Wij werken met onze eigen IT-infrastructuur, systemen en processen. ABN AMRO is als enige aandeelhouder verantwoordelijk voor Franx en ondersteunt Franx.
Wat is het verschil met ABN Amro?
Franx richt zich op kleine en middelgrote bedrijven die zelf hun vreemde valuta transacties en internationale betalingen willen regelen. Als innovatieve speler bieden wij daarom een nieuw FX en betaalplatform dat inspeelt op de hedendaagse behoeften van ondernemers die zelf willen handelen en betalen via een gebruiksvriendelijk platform. Onze diensten zijn niet bedoeld voor consumenten.
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.